فارسی

تبدیل PDF به EPUB در پایتون

اسناد PDF معمولاً به دلیل سازگاری با تعدادی از محیط های سیستم مورد استفاده قرار می گیرند. به همین ترتیب، اسناد EPUB برای چاپ در مقیاس بزرگ محبوب هستند. در سناریوهای خاصی، ممکن است لازم باشد PDF را به فایل EPUB تبدیل کنید. برای برآوردن چنین الزاماتی، این مقاله نحوه تبدیل PDF به EPUB در پایتون را توضیح می دهد.
ژوئن 21, 2022 · 2 دقیقه · فرحان رضا