فارسی

با استفاده از پایتون اسناد RTF را به PDF تبدیل کنید

فرمت RTF توسط مایکروسافت برای ایجاد اسناد متنی غنی معرفی شد. قابلیت همکاری ارائه شده توسط فرمت RTF به شما امکان می دهد محتوا را بین محصولات مختلف مایکروسافت مبادله کنید. علاوه بر این، PDF یکی از پرکاربردترین فرمت‌های سند است که پشتیبانی بین پلتفرمی را فراهم می‌کند. در موارد خاص، ممکن است لازم باشد سند RTF را به صورت برنامه‌نویسی به PDF تبدیل کنید. برای دستیابی به آن، این مقاله نحوه تبدیل یک سند RTF به PDF با استفاده از پایتون را پوشش می دهد.
نوامبر 10, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز