فارسی

TXT را به JSON در پایتون تبدیل کنید

فایل های TXT به طور گسترده ای برای ذخیره سریع و آسان داده های متنی استفاده می شوند. با این حال، اغلب داده ها را در یک فایل TXT دریافت می کنید و باید آن را به صورت برنامه نویسی به JSON تبدیل کنید. برای انجام این کار، این مقاله نحوه تبدیل یک فایل TXT به JSON در پایتون را پوشش می دهد.
ژوئن 10, 2022 · 2 دقیقه · عثمان عزیز