فارسی

ویزیو را در پایتون به HTML تبدیل کنید

ما می توانیم انواع نمودارهای حرفه ای ساده یا پیچیده، فلوچارت ها، جدول زمانی و غیره را با استفاده از Microsoft Visio ترسیم کنیم. این یک برنامه گرافیکی برداری محبوب است. در موارد خاص، ممکن است لازم باشد نمودارهای Visio را به اسناد HTML تبدیل کنید. در این مقاله با نحوه تبدیل نمودار Visio به HTML در پایتون آشنا خواهید شد.
سپتامبر 30, 2022 · 5 دقیقه · مزمل خان