فارسی

فایل های Outlook PST را در جاوا بخوانید

PST (Personal Storage Table) یک فرمت فایل شناخته شده است که برای اهداف ذخیره سازی توسط برنامه های مختلف مایکروسافت مانند MS Outlook، Exchange و Windows Messaging استفاده می شود. فایل‌های PST می‌توانند پیام‌ها، مخاطبین و اطلاعات مربوط به موارد دیگر مانند تقویم، رویدادها و غیره را ذخیره کنند. در موارد خاص، ممکن است لازم باشد یک فایل PST را تجزیه کنید و داده‌ها را به صورت برنامه‌ریزی از آن استخراج کنید. برای دستیابی به آن، این مقاله نحوه خواندن فایل‌های PST MS Outlook را با استفاده از جاوا نشان می‌دهد. شما یاد خواهید گرفت که چگونه اطلاعات پوشه ها را استخراج کنید، ایمیل ها را بخوانید و مخاطبین را از یک فایل PST واکشی کنید.
مارس 1, 2022 · 5 دقیقه · عثمان عزیز