فارسی

نظرات را به اسلایدهای PPT پاورپوینت در پایتون اضافه کنید

اغلب، محتوای ارائه‌ها باید توسط افراد دیگر بررسی شود تا بازخورد آنها را دریافت کنند. در پاورپوینت، نظرات برای نوشتن بازخورد در مورد یک کلمه، عبارت یا هر چیزی خاص در یک اسلاید استفاده می شود. در این مقاله نحوه اضافه کردن نظرات به اسلایدهای پاورپوینت PPT به صورت برنامه‌نویسی در پایتون را توضیح خواهیم داد. علاوه بر این، یاد خواهید گرفت که چگونه نظرات موجود را بخوانید و پاسخ ها را اضافه کنید.
ژانویهٔ 14, 2022 · 5 دقیقه · عثمان عزیز