فارسی

نوشتن و خواندن پیام ها در ذخیره سازی Thunderbird در جاوا

Thunderbird یک برنامه منبع باز است که به شما امکان می دهد حساب های ایمیل خود را پیکربندی کنید و به پیام های ایمیل از آنها دسترسی داشته باشید. این نرم افزار مدیریت ایمیل های چند اکانت را در یک مکان ممکن می سازد. در موارد خاص، ممکن است لازم باشد پیام‌های ایمیل را در فضای ذخیره‌سازی Thunderbird به صورت برنامه‌نویسی ایجاد کرده و به آنها دسترسی داشته باشید. مطابق با آن، این مقاله نحوه نوشتن و خواندن پیام ها در ذخیره سازی Thunderbird در جاوا را نشان می دهد.
فوریهٔ 20, 2022 · 4 دقیقه · عثمان عزیز