فارسی

خواندن ویژگی های فایل های OpenStreetMap (OSM) با استفاده از C#

OpenStreetMap (OSM یک نقشه جهان رایگان و قابل ویرایش است. این نقشه توسط داوطلبان ساخته شده و با مجوز محتوای باز منتشر شده است. مجوز دسترسی رایگان به تصاویر نقشه و داده های نقشه اساسی را امکان پذیر می کند. ممکن است سناریوهایی وجود داشته باشد که بخواهید ویژگی ها را از آن بخوانید. فایل‌های OSM در برنامه‌های NET شما. برای این منظور، این مقاله به شما آموزش می‌دهد که چگونه ویژگی‌های فایل‌های OSM را به صورت برنامه‌نویسی با استفاده از C# بخوانید.
اوت 23, 2021 · 3 دقیقه · محمد احمد