فارسی

کد QR سوئیسی را با استفاده از جاوا ایجاد کنید

کد QR سوئیس تمام اطلاعات پرداخت لازم برای شروع پرداخت ها را رمزگذاری می کند. در این مقاله، نحوه تولید کد QR سوئیسی، رمزگشایی و خواندن اطلاعات پرداخت از یک کد QR سوئیسی با استفاده از جاوا را خواهید آموخت.
ژوئن 10, 2022 · 6 دقیقه · مزمل خان