فارسی

افزودن، استخراج و حذف ماکروهای VBA در پاورپوینت با استفاده از سی شارپ

ماکروهای VBA برای خودکارسازی عملکردهای مختلف در ارائه های پاورپوینت استفاده می شوند. برای مثال می توانید از VBA برای انجام کارهای تکراری، تولید نمودارها و فرم ها و … استفاده کنید، در این مقاله نحوه کار با ماکروهای PowerPoint VBA به صورت برنامه نویسی را یاد خواهید گرفت. به ویژه، این مقاله نحوه افزودن، استخراج یا حذف ماکروهای VBA در ارائه های پاورپوینت با استفاده از C# را پوشش می دهد.
مارس 31, 2021 · 4 دقیقه · عثمان عزیز