فارسی

اضافه کردن یا حذف واترمارک متن/تصویر در فایل PDF با استفاده از C#

واترمارک اغلب در فایل های PDF استفاده می شود. با چند مرحله ساده می‌توانید متن و تصویر را در فایل‌های PDF درج یا حذف کنید. شما به راحتی می توانید بسیاری از ویژگی ها را برای کار با واترمارک کنترل کنید. به عنوان مثال، کدورت، موقعیت، چرخش، رنگ، فونت، تصویر، و غیره، و بسیاری دیگر. به همین ترتیب، بسیاری از ویژگی های دیگر را می توان برای واترمارک ها با تماس های سریع API تنظیم کرد.
ژانویهٔ 7, 2021 · 5 دقیقه · فرحان رضا