فارسی

رندر متن با فونت TrueType و Type1 با استفاده از جاوا

در مقاله قبلی، نحوه بارگیری فونت‌های CFF، TrueType و Type1 را با استفاده از جاوا مشاهده کرده‌اید. امروز، یکی دیگر از ویژگی‌های جالب API دستکاری فونت جاوا را مورد بحث قرار خواهیم داد - رندر کردن متن با استفاده از فونت‌ها. تا پایان این مقاله، می توانید متن را با استفاده از فونت های TrueType و Type1 از داخل برنامه های جاوا خود رندر کنید. پس بیایید شروع کنیم.
اکتبر 28, 2020 · 5 دقیقه · عثمان عزیز