فارسی

جایگزینی تصاویر در فایل های PDF در C#.NET

فرمت PDF به طور گسترده ای برای تولید خودکار اسناد مانند فاکتورها، گزارش ها، مقالات و غیره استفاده می شود. در موارد خاص، شما باید تصاویر را در اسناد PDF جایگزین کنید، مانند مخفی کردن محتوای محرمانه. برای انجام این کار از نظر برنامه‌ریزی، این مقاله نحوه جایگزینی تصاویر موجود در فایل‌های PDF در C#.NET را پوشش می‌دهد.
مهٔ 18, 2022 · 3 دقیقه · عثمان عزیز