فارسی

یافتن و جایگزینی متن در صفحات گسترده اکسل با استفاده از سی شارپ

صفحات گسترده اکسل تلاش های لازم برای حفظ داده های عظیم و انجام محاسبات پیچیده به صورت خودکار را به حداقل رسانده است. اتوماسیون اکسل دستاورد بزرگ بعدی بود که راه ایجاد صفحات گسترده اکسل و انجام انواع عملیات بر روی داده ها را به صورت برنامه ای ساده کرد. یافتن و جایگزینی متن در اکسل یکی از عملیات‌های متداول در اتوماسیون اکسل است. بنابراین، در این مقاله به شما نشان خواهم داد که چگونه می توانید متن در صفحات گسترده اکسل بزرگ را به صورت برنامه نویسی در سی شارپ با چند خط کد پیدا کنید و جایگزین کنید.
فوریهٔ 15, 2020 · 3 دقیقه · عثمان عزیز