فارسی

یافتن و جایگزینی متن در اسناد Word با استفاده از پایتون

اغلب، شما باید یک متن یا عبارت خاص را در اسناد Word جایگزین کنید. ام اس ورد برای اینگونه موارد قابلیت تعبیه شده است و می توانید با یک کلیک متن مورد نظر را جایگزین کنید. در این مقاله، نحوه یافتن و جایگزینی متن در اسناد Word را با استفاده از پایتون به صورت برنامه‌نویسی می‌آموزید. این می تواند زمانی مفید باشد که شما نیاز به جایگزینی متن در دسته ای از اسناد دارید. همچنین، می توانید این ویژگی را در برنامه های پایتون خود تعبیه کنید تا اسناد Word را قبل از اشتراک گذاری سانسور کنید.
نوامبر 9, 2021 · 5 دقیقه · عثمان عزیز