فارسی

تغییر اندازه تصاویر به صورت برنامه ریزی شده در C#.NET

ما اغلب تصاویری با اندازه ای دریافت می کنیم که نیازهای ما را برآورده نمی کند، بنابراین، باید اندازه آنها را مطابق با آن تغییر دهیم. در این مقاله، نحوه تغییر اندازه تصاویر با استفاده از سی شارپ را از داخل برنامه های دات نت یاد خواهید گرفت. علاوه بر این، نحوه تغییر اندازه تصاویر شطرنجی و تصاویر برداری را به وضوح یاد خواهید گرفت.
دسامبر 20, 2021 · 5 دقیقه · عثمان عزیز