فارسی

تغییر اندازه تصاویر به صورت برنامه نویسی در جاوا

ویرایشگرهای تصویر ویژگی تغییر اندازه را ارائه می دهند که به شما امکان می دهد اندازه تصاویر را مطابق با نیاز خود تغییر دهید. هنگام طراحی یک ویرایشگر تصویر یا پردازش تصاویر از داخل برنامه های جاوا، ممکن است نیاز داشته باشید که اندازه تصاویر را به صورت برنامه ای تغییر دهید. برای انجام این کار، این مقاله نحوه تغییر اندازه تصاویر در جاوا را پوشش می دهد. علاوه بر این، نحوه تغییر اندازه تصاویر با استفاده از تکنیک های مختلف تغییر اندازه را نیز یاد خواهید گرفت.
نوامبر 22, 2021 · 5 دقیقه · عثمان عزیز