فارسی

چرخاندن تصاویر به صورت برنامه ای در C#.NET

پردازش و ویرایش تصویر این روزها معمولا در زمینه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان یک برنامه نویس، ممکن است با سناریویی روبرو شوید که در آن باید ویژگی چرخش تصویر را پیاده سازی کنید. در این مقاله با نحوه چرخش تصویر در سی شارپ آشنا می شوید. همچنین نحوه چرخش تصاویر را در زوایای مختلف به صورت برنامه ای توضیح خواهیم داد.
سپتامبر 13, 2022 · 4 دقیقه · عثمان عزیز