فارسی

اسکن اسناد در جاوا

شما می توانید اسکن اسناد را در جاوا برای بایگانی، ورود داده ها یا مدیریت اسناد انجام دهید. از OMR یا OCR برای تشخیص علامت نوری، تشخیص کاراکتر نوری برای استخراج اطلاعات از هر سندی استفاده کنید.
مهٔ 19, 2023 · 5 دقیقه · فرحان رضا