فارسی

OMR Scanner Online - The Ultimate Free Answer Scanner

Answer Key Scanner یک ابزار آنلاین رایگان و انقلابی برای تشخیص علامت نوری (OMR) است که به مربیان، مؤسسات و متخصصان کمک می کند تا با درجه بندی فوری امتحانات، آزمون ها و نظرسنجی ها در زمان و تلاش صرفه جویی کنند. با این اسکنر OMR قدرتمند و با کاربرد آسان، بیشتر بیاموزید و آینده ارزیابی را تجربه کنید.
مارس 27, 2023 · 6 دقیقه · مزمل خان