فارسی

یافتن و جایگزینی متن در Visio Diagram در جاوا

در سناریوهای خاصی، ممکن است بخواهید متنی را در نمودار Visio با فرمت VSD یا VSDX پیدا کرده و جایگزین کنید. بر این اساس، این مقاله نحوه یافتن و جایگزینی متن در نقشه های Visio را به صورت برنامه نویسی در جاوا توضیح می دهد.
مارس 26, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا