فارسی

با استفاده از پایتون به سرور SMTP متصل شوید

پروتکل انتقال نامه ساده (SMTP) رایج ترین پروتکل ایمیل مورد استفاده است که با ارسال پیام های ایمیل از برنامه های مشتری به سرور ایمیل سروکار دارد. در موارد مختلف، کلاینت‌های ایمیل در برنامه‌های پایتون برای ارسال ایمیل از طریق SMTP پیاده‌سازی می‌شوند. برای چنین سناریوهایی، این مقاله نحوه اتصال به سرور SMTP با استفاده از پایتون را پوشش می دهد. علاوه بر این، نحوه ارسال ایمیل از طریق SMTP را نشان می دهد.
دسامبر 16, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز