فارسی

ارسال سند Word در متن ایمیل با استفاده از C++

ایمیل ها منبع اصلی ارتباط از طریق اینترنت هستند و در اکثر موارد، چیدمان و قالب بندی ایمیل ها مهم است. با این حال، اکثر مشتریان ایمیل گزینه های قالب بندی پیشرفته مورد نیاز برای طراحی محتوای ایمیل با کیفیت بالا را ارائه نمی دهند. در چنین مواردی می توان از یک سند Word با فرمت مناسب در متن ایمیل استفاده کرد. در این مقاله با نحوه ارسال یک سند Word به عنوان متن ایمیل با استفاده از C++ آشنا می شوید.
ژوئن 4, 2021 · 4 دقیقه · محمد احمد