فارسی

تنظیم ارتفاع سطر و عرض ستون در اکسل با استفاده از سی شارپ

در موارد خاص، باید ارتفاع سطرها و عرض ستون ها را با توجه به محتوای فایل های اکسل تنظیم کنید. برای رسیدن به این هدف، MS Excel گزینه های Cell Width و Row Height را در منوی Format گروه Cells ارائه می دهد. با این حال، هنگام کار با فایل های اکسل به صورت برنامه نویسی در سی شارپ چگونه این کار را انجام می دهید؟ در این مقاله با نحوه تنظیم ارتفاع سطر و عرض ستون در فایل های اکسل با استفاده از سی شارپ آشنا می شوید.
سپتامبر 28, 2022 · 4 دقیقه · عثمان عزیز