فارسی

ارتفاع سطر و عرض ستون را در اکسل با استفاده از جاوا تنظیم کنید

در MS Excel می توانید ارتفاع سطرها و عرض ستون ها را با توجه به محتوا تنظیم کنید. برای این کار، MS Excel گزینه های Cell Width و Row Height را در منوی Format گروه Cells ارائه می دهد. اما چگونه این کار را هنگام کار با فایل های اکسل به صورت برنامه نویسی در جاوا انجام می دهید؟ بنابراین بیایید نگاهی به نحوه تنظیم ارتفاع ردیف و عرض ستون در اکسل در جاوا بیندازیم.
اکتبر 12, 2022 · 4 دقیقه · عثمان عزیز