فارسی

اعمال جلوه های سه بعدی در پاورپوینت PPT با استفاده از سی شارپ

جلوه های سه بعدی در ارائه های پاورپوینت باعث جذابیت بیشتر محتوا می شود. با استفاده از متن یا اشکال سه بعدی، می توانید تعامل را افزایش دهید و توجه مخاطب را به خود جلب کنید. در حین کار بر روی اتوماسیون پاورپوینت از داخل برنامه های NET، ممکن است لازم باشد جلوه های سه بعدی را به ارائه ها اضافه کنید. برای انجام این کار، این مقاله نحوه اعمال جلوه های سه بعدی در PowerPoint PPT در C# را پوشش می دهد.
ژانویهٔ 24, 2022 · 6 دقیقه · عثمان عزیز