فارسی

اعمال تم در ارائه پاورپوینت با استفاده از سی شارپ

پاورپوینت طیف گسترده ای از تم ها را ارائه می دهد که می توانید در ارائه ها اعمال کنید. علاوه بر این، می توانید تم های سفارشی خود را بر اساس نیاز خود تعریف کنید. در این مقاله نحوه کار با مضامین ارائه های پاورپوینت به صورت پویا را یاد خواهید گرفت، به ویژه در این مقاله نحوه اعمال تم ها در ارائه های پاورپوینت به صورت برنامه نویسی با استفاده از سی شارپ توضیح داده شده است.
سپتامبر 16, 2021 · 5 دقیقه · عثمان عزیز