فارسی

تبدیل Shapefile به GeoJSON و GeoJSON به Shapefile با استفاده از C#

موقعیت‌های مختلفی وجود دارد که داشتن داده‌ها در قالب Shapefile یا GeoJSON می‌تواند مفید باشد. اگر Shapefile دارید که می‌خواهید آن را به GeoJSON یا بالعکس تبدیل کنید، می‌توانید به راحتی با برنامه‌نویسی C# به آن دست پیدا کنید. در این مقاله یاد خواهید گرفت که چگونه این کار را انجام دهید.
نوامبر 11, 2021 · 2 دقیقه · محمد احمد