فارسی

ادغام یا حذف سلول ها در کاربرگ اکسل با سی شارپ

در این مقاله با نحوه ادغام یا حذف سلول های اکسل در یک کاربرگ در سی شارپ آشنا می شوید. به طور کلی، سلول های ادغام شده به یک یا چند سلول اشاره دارد که به یکدیگر متصل شده و یک سلول بزرگ را تشکیل می دهند. با این حال، سلول های مجاور را می توان به صورت عمودی یا افقی ادغام کرد. در حالی که تبدیل یک سلول بزرگ به سلول های متعدد به عنوان unmerging یا تقسیم سلول ها در کاربرگ اکسل شناخته می شود.
ژوئن 24, 2020 · 6 دقیقه · فرحان رضا