فارسی

یک فایل PDF را با استفاده از C++ تقسیم کنید

PDF یک فرمت استاندارد برای به اشتراک گذاری اسناد از طریق اینترنت است. پشتیبانی جهانی و چیدمان ثابت آن را به گزینه ای ایده آل برای چنین سناریوهایی تبدیل می کند. اما ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که اشتراک گذاری فایل PDF کامل گزینه ایده آل یا مناسبی نباشد. برای چنین مواردی، می توانید فایل PDF را بر اساس نیاز خود تقسیم کنید. شما می توانید این کار را به صورت دستی انجام دهید، اما ممکن است کارایی کمتر و زمان بری داشته باشد. از طرف دیگر، می توانید سند PDF را به صورت برنامه ای تقسیم کنید. در این مقاله نحوه تقسیم فایل های PDF با استفاده از C++ را یاد خواهید گرفت.
مارس 19, 2021 · 4 دقیقه · محمد احمد