فارسی

تقسیم ارائه پاورپوینت با استفاده از C++

ممکن است سناریوهایی وجود داشته باشد که شما نیاز دارید ارائه های پاورپوینت را به چندین فایل تقسیم کنید. به عنوان مثال، ارائه شما ممکن است بخش های مختلفی داشته باشد و شما می خواهید هر بخش در یک فایل جداگانه باشد. برای این منظور، این مقاله به شما آموزش می‌دهد که چگونه ارائه‌های پاورپوینت PPTX/PPT را با استفاده از C++ تقسیم کنید.
ژوئیهٔ 9, 2021 · 3 دقیقه · محمد احمد