فارسی

اسناد MS Word را با استفاده از C++ تقسیم کنید

MS Word یک فرمت محبوب برای ذخیره و به اشتراک گذاری اطلاعات است. ممکن است سناریوهایی وجود داشته باشد که بخواهید یک سند Word را به چندین فایل تقسیم کنید. برای مثال، یک سند ممکن است شامل بخش‌های مختلفی باشد که باید با افراد مختلف به اشتراک گذاشته شود یا حاوی اطلاعات محرمانه‌ای باشد که باید از هم جدا شوند. در چنین مواردی، تقسیم سند Word مفید است. در این مقاله نحوه تقسیم اسناد MS Word با استفاده از C++ را خواهید آموخت.
فوریهٔ 26, 2021 · 5 دقیقه · محمد احمد