فارسی

تبدیل STL به FBX یا glTF GLB با استفاده از C#

فایل های STL حاوی اطلاعات هندسی سه بعدی هستند. آنها اغلب برای مدل سازی اشیاء سه بعدی یا تولید به کمک رایانه استفاده می شوند. شما می توانید یک فایل STL را با C# به FBX یا GLB (Binary glTF) تبدیل کنید. لطفاً برای جزئیات بیشتر عناوین زیر را بررسی کنید.
نوامبر 2, 2021 · 3 دقیقه · فرحان رضا