فارسی

چرخش تصویر SVG در سی شارپ

فایل های SVG گرافیک را در قالب XML تعریف می کنند. آنها را می توان در هر اندازه ای بزرگ کرد یا چاپ کرد بدون اینکه کیفیت تصویر کاهش یابد. در برخی موارد، ممکن است لازم باشد یک تصویر SVG را بچرخانید. بر این اساس، این مقاله نحوه چرخش یک تصویر SVG را به صورت برنامه‌نویسی در سی شارپ پوشش می‌دهد.
سپتامبر 5, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا