فارسی

تبدیل SVG به Word DOCX/DOC در سی شارپ

تصاویر SVG به دلیل مقیاس پذیر بودن در طبیعت محبوب هستند. در سناریوهای خاصی، ممکن است لازم باشد یک تصویر SVG را به یک سند Word با فرمت DOCX یا DOC تبدیل کنید. بر این اساس، این مقاله نحوه تبدیل یک فایل SVG به سند Word را به صورت برنامه‌نویسی در سی شارپ پوشش می‌دهد.
مارس 4, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا