فارسی

استفاده از Aspose.Drawing در توابع Azure با C#

توابع Azure خدمات ابری مبتنی بر رویداد و بدون سرور هستند. می‌توانید از Aspose.Drawing برای NET API در توابع Azure برای ترسیم گرافیک برداری یا متن بر اساس نیاز خود استفاده کنید. این مقاله توضیح می‌دهد که چقدر سریع و آسان می‌توانید API را برای استفاده در توابع Azure پیکربندی کنید.
سپتامبر 22, 2021 · 3 دقیقه · فرحان رضا