فارسی

استفاده از System.Drawing با NET 6 در پلتفرم غیر ویندوز

System.Drawing.Common اجرای واقعی کتابخانه System.Drawing است. با این حال، اکنون به عنوان یک کتابخانه مخصوص ویندوز در .NET 6 Framework نسبت داده می شود. بنابراین، می توانید از Aspose.Drawing برای ایجاد یک برنامه مبتنی بر فریم ورک دات نت 6 چند پلتفرمی استفاده کنید.
مارس 9, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا