فارسی

ادغام یا لغو ادغام سلول ها در کاربرگ اکسل با استفاده از C++

ادغام و ادغام سلول ها یکی از ویژگی های ساده و پرکاربرد مایکروسافت اکسل است. ادغام سلول ها ممکن است در سناریوها مفید باشد، به عنوان مثال، زمانی که یک کاربرگ با چندین ستون دارید که عنوان یکسانی دارند. می‌توانید سلول‌های بالای ستون‌ها را ادغام کنید تا یک عنوان مشترک به آنها بدهید. در صورتی که سلول های ادغام شده دیگر مورد نیاز نباشند، می توانید به همین راحتی آنها را از حالت ادغام خارج کنید. ممکن است لازم باشد این وظایف را در برنامه های C++ خود انجام دهید. برای این منظور، این مقاله به شما آموزش می‌دهد که چگونه سلول‌ها را در کاربرگ‌های اکسل به صورت برنامه‌نویسی با استفاده از C++ ادغام و از هم ادغام کنید.
مهٔ 25, 2021 · 8 دقیقه · محمد احمد