فارسی

محافظت یا عدم محافظت از نمودار Visio در برابر تغییرات در C#

فایل‌های Visio برای نمایش نمودارهای گرافیکی مختلف مانند طرح‌بندی‌های شبکه، مدل‌های پایگاه داده، نقشه‌برداری شی و غیره استفاده می‌شوند. برخی از نمودارها یا طرح‌بندی‌ها می‌توانند محرمانه باشند، بنابراین ممکن است لازم باشد از فایل‌های Visio در برابر دسترسی غیرمجاز محافظت کنید. بر این اساس، این مقاله ایمن سازی فایل های Visio با محافظت یا عدم محافظت از فایل ها مطابق با نیاز شما را پوشش می دهد.
اکتبر 24, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا