فارسی

با استفاده از جاوا از اسناد MS Word محافظت یا لغو محافظت کنید

MS Word به شما امکان می دهد از سند DOCX با مکانیسم های مختلف محافظت کنید. می توانید رمز عبوری را که برای باز کردن سند لازم است تعیین کنید. از سوی دیگر، می‌توانید سطوح حفاظتی مانند ساخت سند فقط خواندنی، اجازه دادن به نظرات یا فیلدهای فرم و … را مشخص کنید. از فایل های DOCX در برنامه های مبتنی بر جاوا محافظت یا لغو محافظت کنید.
نوامبر 10, 2020 · 4 دقیقه · عثمان عزیز