فارسی

تبدیل USDZ به FBX در جاوا

فایل‌های USDZ حاوی طرحواره‌های قوی هستند که برای تبادل اطلاعات اسکلتی، هندسی و سایه‌زنی مفید هستند. برنامه های کاربردی مختلف دستکاری گرافیک سه بعدی ممکن است گاهی نیاز به صادر کردن یک فایل USDZ به فرمت فایل FBX داشته باشند. مطابق با چنین الزاماتی، این مقاله نحوه تبدیل USDZ به فرمت FBX را به صورت برنامه‌نویسی در جاوا پوشش می‌دهد.
مارس 12, 2022 · 2 دقیقه · فرحان رضا