فارسی

تبدیل USDZ به FBX در سی شارپ

در برخی موارد، ممکن است لازم باشد USDZ را به فرمت FBX تبدیل کنید. برای چنین الزاماتی، این مقاله نحوه تبدیل یک فایل USDZ به یک فایل FBX را به صورت برنامه نویسی در سی شارپ پوشش می دهد.
آوریل 12, 2022 · 2 دقیقه · فرحان رضا