فارسی

یک لیست کارها در یک سند OneNote (.ONE) در جاوا ایجاد کنید

از فایل‌های OneNote (.ONE) می‌توان به‌عنوان یادآوری استفاده کرد تا هیچ فعالیتی از دست نرفته و هر چک باکس در لیست کارها علامت‌گذاری شود. در این مقاله نحوه ایجاد لیست کارهای انجام شده در یک فایل OneNote به صورت برنامه نویسی با استفاده از جاوا بحث می شود.
ژانویهٔ 9, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا