فارسی

اضافه کردن و تأیید امضای دیجیتال در اسناد PDF با استفاده از جاوا

امضای دیجیتال در PDF به شما امکان می دهد سند را قبل از به اشتراک گذاشتن با سهامداران ایمن کنید. جعل در محتوای یک سند PDF امضا شده دیجیتالی به راحتی قابل شناسایی و تأیید است. به منظور امضای دیجیتالی اسناد PDF به صورت برنامه‌ریزی، به شما نشان می‌دهم که چگونه امضای دیجیتال را در PDF با استفاده از جاوا اضافه و تأیید کنید. ما سناریوهای زیر را در رابطه با امضای دیجیتال در فایل های PDF پوشش خواهیم داد.
ژوئیهٔ 15, 2020 · 4 دقیقه · عثمان عزیز