فارسی

تبدیل فایل Visio به Word - تبدیل آنلاین رایگان

تبدیل Visio به Word به صورت آنلاین به صورت رایگان. یک نمودار VSD یا VSDX را بدون نصب یا ثبت در قالب Word ذخیره کنید.
مارس 7, 2023 · 3 دقیقه · فرحان رضا

تبدیل VSD یا VSDX Visio به Word DOC یا DOCX در سی شارپ

فایل‌های Visio می‌توانند حاوی متن، خطوط یا شکل‌هایی برای ایجاد نقشه‌هایی مانند فلوچارت، نمودار سازمانی و غیره باشند. در برخی سناریوها، ممکن است بخواهید یک طراحی Visio را به یک سند Word در قالب فایل DOC یا DOCX تبدیل کنید. بر این اساس، این مقاله نحوه تبدیل فایل نمودارهای VSD یا VSDX به سند Word در فرمت فایل DOC یا DOCX را به صورت برنامه‌نویسی در سی شارپ توضیح می‌دهد.
مارس 16, 2022 · 4 دقیقه · فرحان رضا