فارسی

تبدیل Visio VSD VSDX Diagram به JPG, PNG, TIFF Image در جاوا

نقشه های مایکروسافت ویزیو معمولا برای ایجاد نمودار استفاده می شود. در شرایط خاص، ممکن است لازم باشد یک فایل Visio Diagram را با فرمت VSD، VSDX به یک تصویر JPG، PNG یا TIFF با استفاده از جاوا تبدیل کنید. این مقاله سناریوهای مختلف تبدیل را تحت عناوین زیر پوشش می دهد.
نوامبر 26, 2021 · 3 دقیقه · فرحان رضا