فارسی

با استفاده از جاوا فایل VSD/VSDX Visio Diagram را به PDF تبدیل کنید

فایل های VSD یا VSDX Visio معمولا برای طراحی فرآیندها، گردش کار، نمودارهای جریان و غیره استفاده می شوند. با این حال، این نوع فایل ها توسط تعداد محدودی از برنامه ها پشتیبانی می شوند. در شرایط خاص، ممکن است لازم باشد یک فایل VSDX یا VSD Visio را به یک سند PDF تبدیل کنید. این مقاله نحوه تبدیل فایل VSD/VSDX Diagram به سند PDF با استفاده از جاوا را پوشش می دهد.
اکتبر 22, 2021 · 3 دقیقه · فرحان رضا