فارسی

تبدیل VSDM به PDF در سی شارپ

فایل‌های VSDM قابلیت اجرای ماکروها را هنگام باز کردن فایل دارند، که در آن ماکروها اقدامات تعریف‌شده توسط کاربر هستند که می‌توانند برای اجرای وظایف خاص توسعه داده شوند. در برخی موارد، ممکن است برای اهداف سازگاری لازم باشد یک فایل نمودار VSDM Visio را به فرمت PDF تبدیل کنید. بر این اساس، این مقاله نحوه تبدیل یک فایل VSDM به فرمت PDF به صورت برنامه‌نویسی در سی شارپ را پوشش می‌دهد.
ژوئن 28, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا

تبدیل VSDM به PDF در جاوا

VSDM فایل‌های نمودار Visio هستند که حاوی ماکرو هستند. چنین ماکروهایی معمولاً در ویژوال بیسیک برای برنامه‌ها توسعه داده می‌شوند که می‌توانند اقدامات مختلفی را انجام دهند که هنگام باز کردن فایل فعال می‌شوند. در موارد خاص، ممکن است لازم باشد یک فایل VSDM Visio را به یک سند PDF تبدیل کنید. برای دستیابی به چنین الزاماتی، این مقاله نحوه تبدیل یک فایل VSDM Diagram به یک سند PDF در جاوا را پوشش می دهد.
مهٔ 28, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا