فارسی

Visio را به XAML در پایتون تبدیل کنید

این پست وبلاگ نحوه تبدیل نمودارهای Visio از فرمت VSD یا VSDX به فرمت XAML با استفاده از پایتون را پوشش می دهد. به راحتی نمودارهای خود را صادر کنید تا همکاری و قابلیت استفاده مجدد را در گردش کار توسعه خود افزایش دهید.
آوریل 22, 2024 · 4 دقیقه · مزمل خان

تبدیل Visio VSD یا VSDX به XAML در سی شارپ

ممکن است لازم باشد یک فایل Visio را با فرمت VSDX یا VSD به یک فایل XAML تبدیل کنید. این مقاله نحوه تبدیل یک نمودار VSD یا VSDX به یک فایل XAML را به صورت برنامه‌نویسی در سی شارپ شرح می‌دهد.
مارس 29, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا