فارسی

اضافه کردن یا حذف واترمارک در Word (DOC/DOCX) با استفاده از C++

واترمارک معمولا برای نشان دادن مالکیت یا ماهیت سند استفاده می شود. می توانید واترمارک را در اسناد Word (DOC/DOCX) به صورت برنامه نویسی با استفاده از C++ اضافه یا درج یا حذف کنید. به عنوان مثال، یک سند word حاوی اطلاعات طبقه بندی شده است و می خواهید یک واترمارک به فایل اضافه کنید، سپس این الزامات را می توان به طور موثر با Aspose.Words برای C++ API برآورده کرد.
اکتبر 20, 2020 · 4 دقیقه · فرحان رضا